Projektit

Vuonna 2000 perustettu Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy on erikoistunut tänä päivänä vaativiin ullakko-, lisärakentamis- ja hissiprojektien suunnitteluun. Teemme myös linjasaneerauksien pää- ja arkkitehtisuunnittelutyöt. Kautta aikojen toimisto on tuottanut menestyksekkäästi yli 1500 erilaista suunnitteluprojektia.

Ullakkorakentaminen

Käytännössä pääsuunnittelijalta vaadittava kelpoisuus asettuu ullakkohankkeissa normaalisti poikkeuksellisen vaativaan tasoon. Antti Voutilaisella on rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyntä korjausrakentamisessa poikkeuksellisen vaativiin suunnittelutehtäviin sekä kokemusta kaavamuutosten hakemisessa. Olemme suunnitelleet n. 180 ullakkoasuntoa.

Asiantunteva suunnittelijamme selvittää ullakon soveltuvuuden rakentamiseen.

Tärkeimmät selvitettävät asiat ovat:

  •     ullakkotilan riittävä korkeus ja tarkistetut mitat
  •     olemassa olevat rakenteet ja hormit
  •     valonsaanti ja mahdollisuudet avata uusia ikkunoita
  •     kulku ullakolle ja mahdollinen hissin rakentaminen porrashuoneisiin sekä
  •     asuntoyhtiön viihtyvyyden parantamistoimenpiteet.

Hissit

Jälkiasennushissit olemassaoleviin porrashuoneisiin

Ammattitaitoinen suunnittelu ja hankkeen huolellinen valmistelu takaavat onnistuneet ratkaisun.  Hissihanke vaatii aina rakennusluvan jonka yhteydessä selvitetään myös paloturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden toteutuminen.

Olemme suunnitelleet 100 vuotta vanhojen rakennusten sekä uudempien rakennuksien olemassa oleviin porrashuoneisiin jo n. 160 hissiä.

Lisärakentaminen

Lisärakentaminen voidaan toteuttaa jos yhtiöllä on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Ellei rakennusoikeutta ole riittävästi jäljellä hankkeen toteuttamiseksi, voidaan kunnalta hakea poikkeamislupaa kaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiseksi, kun poikkeaminen ei ole vähäistä suurempaa. Muussa tapauksessa ympäristökeskus voi myöntää poikkeamisen. Suuret muutokset edellyttävät lähtökohtaisesti kaavamuutosta.

Teemme suunnitelmia lisärakennuksille ja lisäkerroksille, joita tarvitaan kaavamuutoksissa ja toteutusvaiheessa.

Linjasaneeraukset

Olemme suunnitelleet n. 50 asunto-osakeyhtiön kokonaiskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun osuuden.